CHÉN TÌNH THỊ NỠ

CHÉN TÌNH THỊ NỠPhụ nữ xưa kia chẳng gót hồngDo vì vướng nợ sớm chiều trôngAnh Phèo rước vợ không khờ ngóngẢ Nỡ theo chồng chẳng dại mongMột bát chè ngon trao số mỏngHai ly rượu nhạt gởi... Read More

NÓI VỚI NGƯỜI TÌNH !

NÓI VỚI NGƯỜI TÌNH !Xin Anh đó! Đừng giận hờn Em nữa,Để đêm dài ,lệ ứa đọng hoen mi,Đừng trách Em, Em có tội tình chi,?Sao Anh nở ra đi ,chẳng lời từ biệt?Mới hôm qua, còn... Read More