**SAO ANH KHÔNG LÀ EM?

**SAO ANH KHÔNG LÀ EM?..**Sao anh không là em?Để biết lòng em khi đầy khi khuyếtĐể biết em mơ mình như vầng nhật nguyệtQuyện vào anh lưu luyến mãi đêm ngày..Để biết em mơ mình như sương sớm ban... Read More

VẦN XUYÊN LỤC

VẦN XUYÊN LỤCcâu khoán của Nguyễn Ngọc RenéVẦN xuyên lục cùng nhau vào họaSONG hành chung nay hóa thêm thânTHẤT vần nay lại thêm gầnBÌNH an câu chúc thi nhân khắp miềnMINH mẫn nhé cùng khuyên nhau... Read More