TRÍCH ĐOẠN DIỄN BIẾN PHIÊN TOÀ SÁNG NAY

TRÍCH ĐOẠN DIỄN BIẾN PHIÊN TOÀ SÁNG NAY
Ls Lê Văn Thiệp hỏi bị cáo Bùi Mạnh Quốc về hợp đồng báo giá: có phải chưa đấu thầu cty Thiên sơn biết mình sẽ trúng thầu với Bv không?
Quốc nói: đúng.
Ls Thiệp: khi báo cáo đề xuất thay 4 màng lọc có phải dùng hoá chất không?
Quốc: đúng thay 4 màng lọc không phải dùng axit.
Nếu thay 4 màng lọc mất Bn tiền nữa?
Mất khoảng 12-14tr nữa.
Vâng 8-9 mạng người giá 12-14tr.
Các kết quả xn sau Bn ngày?
Các xn trả về Thiên Sơn?
Bị cáo Sơn trả lời:
Trong lời khai bị cáo ai là người có quyền quyết định thay?
Trưởng phòng.
Ai bàn giao cho Sơn cho bs Lương cho phòng vật thế hay cho Bv?
Cho bị cáo rồi báo cáo cho phòng VT.
Biên bản nghiệm thu thanh lý hợp đồng là của ai?
Chưa bao giờ có quy định xn ÂMi.
Bàn giao cho đơn nguyên thận phân công thường là c Hằng chưa bao giờ bàn giao cho bs Lương.
Sửa chữa sự cố bs Lương từ trước đến nay có dc cảnh báo K?
Chưa có trường hợp, thường bàn giao cho Sơn rồi Sơn bàn giao cho đơn nguyên thận, và không cảnh báo.
Có mặt ở đó bàn giao bằng mồm như thế tất cả các lần.
Bị cáo Lương trả lời:
Có dc phụ cấp trách nghiệm, ngạch lương nào K?
Không có quyết định nào.
Thời gian có đúng qui định K?
Có đúng theo thời gian.
Cv của nói cáo là làm việc là theo qui chế của Bộ Y Tế bạn hành.
Vấn đề sửa chữa thay màng lọc bị cáo có biết K?
Không biết.
Cáo ngày xảy ra sự cố bị cáo có làm việc theo đúng qui trình của Bộ Y Tế ban hành K?
Làm đúng qui trình ban hành.
Hôm 29/5 đến có dấu hiệu cảnh báo của đơn vị sửa chữa K?
Không ạ!
Bị cáo có chịu trách nguyên nguyên trong việc chữa bệnh khi xảy ra sự cố K?
Có đã làm đúng làm đủ, cấp cứu chữa bệnh.
Theo nhận thức của bị cáo ng ta K giao trách nhiệm công việc mà bị cáo lại đi làm việc của ng khác K?
Bị cáo K?
Sau khi đc điều dưỡng Hậu thông báo chỉ số đồng hồ bt thì tiến hành chạy thận, ngoài ra K có thiết bị nào khác có thể kiểm tra được.
Cty Thiên Sơn:
Chưa đấu thầu mà đã biết trúng thầu? Thông thầu K?
Cty Thiên Sơn đã làm việc với Bv nhiều năm.
Tại sao bán hợp đồng?
K bán mà kí hợp đồng với Trâm Anh.
Bà đang trốn tránh câu hỏi.
Thiên Sơn có biên bản nghiệm thu về số lượng, biên bản chất lượng ở đâu?
Những lần K cần xn nước thì K làm. Biên bản nghiệm thu là Bv thực hiện.
Hợp đồng kí: có quyền kí hợp đồng cty phụ k?
Không.
K đủ đk TS có chịu trách nhiệm K?
Đó là hành vi do cẩu thả của Bv K phải do TS.
(Thiếu tinh thần trách nhiệm)
HĐXX K cho ls Chiến Hỏi.
Nguồn: Trần Thị Kim Thoa

2 thoughts on “TRÍCH ĐOẠN DIỄN BIẾN PHIÊN TOÀ SÁNG NAY”

  1. Nếu đấu thầu mà không biết mình trúng chắc chả ai tham gia cho mất công và mất phí :vCàng ngày càng lộ ra bản chất của vụ án vẫn là lợi ích nhóm cấu kết lạm dụng chức quyền để thông đồng ăn tiền. Ông GD quả này no đòn đố dám về VN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *