Thánh Vịnh 37 5 HÃY KÝ THÁC ĐƯỜNG ĐỜI CHO CHÚA TIN TƯỞNG VÀO NGƯỜI NGƯỜI SẼ RA TAY

Thánh Vịnh 37, 5 :” HÃY KÝ THÁC ĐƯỜNG ĐỜI CHO CHÚA, TIN TƯỞNG VÀO NGƯỜI, NGƯỜI SẼ RA TAY “
Thánh Vịnh 27.(13_14) :#TÔI VỮNG VÀNG TIN TƯỞNG, SẼ ĐƯỢC THẤY ÂN LỘC CHÚA BAN, TRONG CÕI ĐẤT DÀNH CHO KẺ SỐNG “
#” HÃY CẬY TRÔNG VÀO CHÚA, MẠNH DẠN LÊN, CAN ĐÃM LÊN NÀO. HÃY CẬY TRÔNG VÀO CHÚA. “
MẾN CHÚC CÁC BẠN VÀ GIA ĐÌNH MỘT TUẦN LỄ MỚI ĐƯỢC CHÚA YÊU THƯƠNG BAN PHÚC LÀNH. AMEN

2 thoughts on “Thánh Vịnh 37 5 HÃY KÝ THÁC ĐƯỜNG ĐỜI CHO CHÚA TIN TƯỞNG VÀO NGƯỜI NGƯỜI SẼ RA TAY”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *