Ngày nào cũng vài ca trẻ em như này

Ngày nào cũng vài ca trẻ em như này.
Viêm tai giữa + viêm họng, rồi phế quản, phổi, đi ngoài…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *