Ngày chủ nhật mùng 3 tháng 6 am lịch quán cơm chay xã hội cường béo về bệnh viện tâm thần tiền giang và bệnh viện tâm thần bến tre và bệnh viện lao thăm và nấu 1 ngày cơm phát qau cho các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện mong bà con mau hết bệnh Chương trình thành công mỹ mãn cường béo cam on tri an các anh chi xa gần quan tâm chia sẻ đồng hành với bữa ăn ngon và phần qau bánh kẹo cho các bệnh nhân tâm thần

Ngày chủ nhật mùng 3 tháng 6 am lịch quán cơm chay xã hội cường béo về bệnh viện tâm thần tiền giang và bệnh viện tâm thần bến tre và bệnh viện lao thăm và nấu 1 ngày cơm phát qau cho các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện mong bà con mau hết bệnh ….
Chương trình thành công mỹ mãn cường béo cam on tri an các anh chi xa gần quan tâm chia sẻ đồng hành với bữa ăn ngon và phần qau bánh kẹo cho các bệnh nhân tâm thần…….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *