HÃY THỰC TẬP PHƯƠNG CÁCH THƯ GIÃN TRÊN MỌI DIỄN BIẾN

HÃY THỰC TẬP PHƯƠNG CÁCH THƯ GIÃN TRÊN MỌI DIỄN BIẾN
.
– Nếu muốn trải nghiệm phương cách buông thư, thì bạn hãy để những gì đang diễn ra như từ sự thấy, sự nghe…như chính nó, mà bạn chỉ làm mỗi một việc là duy trì sự nhận biết, giác tỉnh sự đang thấy hay đang nghe theo từng khoảnh khắc.
– Nếu muốn có sự thanh bình trong cuộc sống, thì khi thấy, nên ghi-nhớ chỉ có sự thấy và đối tượng đang bị thấy là điều kiện cho nhau để trở thành (…), mà không đan xen ý niệm tôi đang được thấy hay tôi bị phải thấy (…).
– Nếu muốn có sự thư giãn ngay khi cái thấy hay cái nghe… diễn ra, thì bạn cần phải nhận biết sự thật đang diễn ra giữa cái này với cái kia, ngược lại, giữa cái kia với cái này, chúng luôn là điều kiện cho nhau để trở thành (…).
– Sự sống (thân tâm) vốn là duyên sinh, hãy tập thư giãn để nhận biết sự thật như những gì đang là, thì ngay khi đó bạn sẽ nhận biết những gì mà bấy lâu nay bạn chỉ nghe mà thôi.

12 thoughts on “HÃY THỰC TẬP PHƯƠNG CÁCH THƯ GIÃN TRÊN MỌI DIỄN BIẾN”

  1. Nhắm mắt là ngủ, mà mở mắt là thức. Thức tỉnh trong từng sát-na tâm. Nhận biết đâu là vọng tưởng chẳng theo. Như như chân thật, mỗi mỗi thanh tịnh. Tự xa rời bản ngã, trở về với cái bản lai diện mục của chính mình. Bất ưng trụ sắc sanh tâmBất ưng trụ thinh, hương, vị, xúc, pháp sanh tâmƯng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm

  2. Con xin đảnh lễ Sư. Kính chúc Sư luôn an vui mạnh khỏe sớm thành tựu đạo quả ngay trong kiếp sống này. SADHU SADHU SADHU.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *