Khách ơi Bắt đầu từ ngày 13 3 khi khách order và tặng cho ViVi 1 tấm hình món ăn của ViVi post wall hoặc inbox đều được nè thì sẽ được GIẢM 10 trên tổng bill Tiền đồ ăn Tiền ship vào lần order kế tiếp nhé

??? Khách ơi !!! Bắt đầu từ ngày 13/3 , khi khách order và tặng cho ViVi 1 tấm hình món ăn của ViVi ( post wall hoặc inbox đều được nè ) thì sẽ được GIẢM 10% trên tổng bill ( Tiền đồ ăn + Tiền ship ) vào lần order kế tiếp nhé ??? Chụp … Chụp … Giảm … Giảm … nàoooo hehehe ????
? Ngày mai Vi bán từ 2h trưa đến 8h tối nè ??? Khách yêu order mai Vi giao luôn nghen hihihi ???
? 01229892181 & 01207193545
? MENU ?
◾CƠM GÀ MÃLAI ĐÙI / 35k
◾CƠM GÀ ST / 35k
◾CƠM GÀ GIÒN SỐT XÍ MUỘI / 35K
◾GÀ GIÒN KHOAI TÂY PHÔ MAI / 32K
◾GÀ ST / 30K – 50K
◾BÁNH KHOAI TÂY PHÔ MAI / 25K

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *