Tình nghĩa phu thê Từ lúc đi công tác đầu năm về đến nay trong lòng mình vẩn còn canh cánh về vấn đề những sản phụ của mình

Tình nghĩa phu thê…
Từ lúc đi công tác đầu năm về đến nay…trong lòng mình vẩn còn canh cánh về vấn đề những sản phụ của mình…
Và hôm nay mình muốn có một cảm nghỉ tới các ban fb của mình…
Từ lúc còn là một thiếu nử thích hoc ngành y…rôi lâp gia đình…trai qua bao nhiêu sóng gió cho riêng mình…bây giờ mới biết ai củng vây…môt khi chúng ta đã chọn cho mình một nghề rồi thì phải biết trân trong và phải biết sống chết với nghề thôi….
Nhớ nhửng lúc còn làm b.v…vao những ca trưc đêm se lạnh…minh nhìn nhưng sản phụ dể thương ca mình…ho có măt ở đây…môt mình….co người chịu đựng cơn đau…phai cắn chặc môi để kg bật ra tiếng khóc…kg dám rên la… họ kiên cường lắm quí vị ạ…ho đang làm bổn phậncua người mẹ và người vợ..nôi giòng nối giống cho quý vị đó…
Rồi có những ca sinh khó…phai đem em bé ra…
Cả đời làm nghề của mình…chưa bao giờ nghe họ nói…b.s cứu lấy em… còn con em sau cũng đươc…ho chỉ dùng.nươc mắt mà năn nỉ mình
Đứng trước vấn đề sinh tử…ho chỉ dung nước mắt mà năn nỉ mình…b.s ráng cứu lấy con của em…gia đình chồng em hiếm con lắm…em sau cũng đươc..đưng trước môt ca mổ phưc tap…minh chỉ muốn giúp hai mẹ con họ an toàn thôi…minh kg muốn ai phải ra đi hết…
Hôm nay…chân mình còn đau…nên có thời gian thư giản…minh muốn bài tỏ với các ban fb…cua mình như sau..
Hã thương lấy người ban trăm năm của mình đi….đo là cách trả ơn cho mình đó…du sau này cuộc sống có như thế nào…hay ráng yêu thương nhau cho tron tình nghĩa và bỏ qua những điều mà quá khứ cho rằng kg tốt đep…đê nắm tay nhau đi hết đoan đường mà các ban khi xưa đã chon…
Hãy yêu lấy người ban trăm năm của mình ..đã đem lai những đứa con dể thương cho mình…cac bạn nhé.
Saigon..2/3/2017 b.s k.a….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *