Đợi tin 28 3 Đầu giờ chiều nay tại bệnh viên đa khoa Đà Nẵng 1 bệnh nhân đang điều trị bệnh cần gấp 1 đơn tiểu cầu máu B

Đợi tin 28/3
Đầu giờ chiều nay , tại bệnh viên đa khoa Đà Nẵng 1 bệnh nhân đang điều trị bệnh cần gấp 1 đơn tiểu cầu máu B . Bạn nam nào trên 55 kg , tình trạng sức khỏe tốt có thể hỗ trợ bệnh nhân . Vui lòng liên hệ cho mình qua sđt : 0932062995 ( Thái ) . Cảm ơn cả nhà
Sẻ chia giọt hồng – Trao niềm hy vọng

2 thoughts on “Đợi tin 28 3 Đầu giờ chiều nay tại bệnh viên đa khoa Đà Nẵng 1 bệnh nhân đang điều trị bệnh cần gấp 1 đơn tiểu cầu máu B”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *