Sư c kho e ca nha luôn luôn đươ c me Biê n ưu tiên ha ng đâ u nên me Biê n luôn ti m to i như ng vâ t du ng chê biê n mo n ăn tô t nhâ t cho sư c kho e như tra nh du ng nô i inox vi nô i inox nâ u không câ n thâ n dê bi cha y khe t la m cho thư c ăn bi mâ t dinh dươ ng Me Biê n tin chă c ră ng vâ n đê na y đươ c râ t nhiê u mẹ quan tâm ne Va cu ng tin ră ng ca c me luôn mong muô n có một loại vật dụng va một cách chế biến sao cho tốt cho sức khoẻ đúng không a

Sức khỏe cả nhà luôn luôn được mẹ Biển ưu tiên hàng đầu nên mẹ Biển luôn tìm tòi những vật dụng chế biến món ăn tốt nhất cho sức khỏe như: tránh dùng nồi inox vì nồi inox... Read More

Người hút thì hại ít mà người hít phải khói thuốc thì hại nhiều

Người hút thì hại ít mà người hít phải khói thuốc thì hại nhiều. Việc để con trẻ tránh xa mọi nguy hiểm ấy đôi khi phải đánh đổi, phải chấp nhận “ ờ, tôi là người lập dị, tôi nuôi con... Read More

Nửa thật nửa bịa Thề Đang lơ mơ ngủ ông anh gọi điện hỏi Chú đấy à này anh đang ngồi tự nhiên có cảm giác muốn hôn một ai đó thì nên dùng từ nào

Nửa thật nửa bịa. Thề Đang lơ mơ ngủ, ông anh gọi điện hỏi: Chú đấy à, này, anh đang ngồi, tự nhiên có cảm giác muốn hôn một ai đó thì nên dùng từ nào? Bỗng nhiên, tự nhiên, hay hốt nhiên?.... Read More