Ở Sing mọi người hay cài app để theo dõi chỉ số PSI hàng ngày nhất là vào mùa Indonesia đốt rừng khiến khói bay sang

Ở Sing, mọi người hay cài app để theo dõi chỉ số PSI hàng ngày, nhất là vào mùa Indonesia đốt rừng khiến khói bay sang. Khi chỉ số lên trên 200 thì học sinh được nghỉ học, trên 100 thì học sinh ở... Read More

Xin gửi lời những chúc tốt đẹp nhất tới quý thầy cô những người luôn tâm huyết phấn đấu cho sự nghiệp Giáo dục Đào tạo Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam

?Xin gửi lời những chúc tốt đẹp nhất tới quý thầy cô, những người luôn tâm huyết phấn đấu cho sự nghiệp Giáo dục – Đào tạo & Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam! ? /-heart /-strong ... Read More

Các đồng chí đi cưới Xuân Quyền Nguyễn theo map đây nhé hoặc tìm Trường cấp 2 Quý Sơn Xem tôi trên Google Maps

Các đồng chí đi cưới Xuân Quyền Nguyễn theo map đây nhé (hoặc tìm Trường cấp 2 Quý Sơn) Xem tôi trên Google Maps! https://maps.app.goo.gl/…//maps.app.goo.gl/mC6ilcanUHkP5Mc53 ... Read More

Ngoại nói chao ơi Ớt học năm ni là năm thứ 4 mầm non rồi khác chi học năm cuối đại học mô trường kì kháng chiến ghê

Ngoại nói chao ơi Ớt học năm ni là năm thứ 4 mầm non rồi khác chi học năm cuối đại học mô, trường kì kháng chiến ghê. 4 năm mầm non, 4 năm đằng đẵng chơ phải đùa à ?. Năm cuối rồi, anh chị... Read More