Nắng bừng lên, nắng bừng lên, Xua đi giá lạnh nơi miền núi cao, Các em học tiếp đi nào, Chữ tình chữ nghĩa bay vào…

Nắng bừng lên, nắng bừng lên Xua đi giá lạnh nơi miền núi cao Các em học tiếp đi nào Chữ tình chữ nghĩa bay vào vở yêu.Nắng bừng lên, nắng bừng lên Xua đi giá lạnh nơi miền núi cao Các em học... Read More

Con đường tôi đi !, Nhớ cái thời còn đi học cấp 3 , còn đạp xe và còn tắm mưa , tắm nắng , Trên con đường này…

Con đường tôi đi ! Nhớ cái thời còn đi học cấp 3 , còn đạp xe và còn tắm mưa , tắm nắng. Nhà cạnh cái cửa hàng bán gang tay moto tại đây mà chỉ mong mình lớn rồi có 1 đôi với 1 em xe riêng để... Read More

CHÚC MỪNG NGÂN TRẦN, HỌC VIÊN SỐ HIỆU 301 ĐẦU TIÊN CỦA NĂM 2018, CHÚC CHO NHỮNG VẦN THƠ CỦA NGÂN TRẦN SẼ MÃI BAY…

CHÚC MỪNG NGÂN TRẦN, HỌC VIÊN SỐ HIỆU 301 ĐẦU TIÊN CỦA NĂM 2018, CHÚC CHO NHỮNG VẦN THƠ CỦA NGÂN TRẦN SẼ MÃI BAY XA LÀM ĐẸP CHO ĐỜI. CHÚC MỪNG NGÂN TRẦN CHÚC ươm hạt giống kiên trì MỪNG bao... Read More

CHÚC MỪNG NGUYỄN HỒNG THU THỦY, HỌC VIÊN TỐT NGHIỆP SỐ HIỆU 296 CỦA LỚP THƠ TỔNG HỢP THI ĐƯỜNG BẢO MINH TRANG,…

CHÚC MỪNG NGUYỄN HỒNG THU THỦY, HỌC VIÊN TỐT NGHIỆP SỐ HIỆU 296 CỦA LỚP THƠ TỔNG HỢP THI ĐƯỜNG BẢO MINH TRANG, CHÚC CHO NHỮNG VAANFF THƠ CỦA NGUYỄN HỒNG THU THỦY, SẼ MÃI BAY CAO LÀM ĐẸP CHO ĐỜI.... Read More

TỰ NHỦ, Bỏ được hết thì lòng vui tĩnh lặng, Hết phiền lo cuộc sống sẽ nhẹ nhàng, Sẽ yên bình trí lập tức …

TỰ NHỦ Bỏ được hết thì lòng vui tĩnh lặng Hết phiền lo cuộc sống sẽ nhẹ nhàng Sẽ yên bình trí lập tức rảnh rang Trí não sáng nương đường chân bước thẳng. 16/3/2018 Bảo Minh Trang ... Read More

CHÚC MỪNG BÍCH HƯỜNG, HỌC VIÊN TỐT NGHIỆP SỐ HIỆU 293 CỦA LỚP THƠ TỔNG HỢP THI ĐƯỜNG BẢO MINH TRANG, CHÚC CHO…

CHÚC MỪNG BÍCH HƯỜNG, HỌC VIÊN TỐT NGHIỆP SỐ HIỆU 293 CỦA LỚP THƠ TỔNG HỢP THI ĐƯỜNG BẢO MINH TRANG, CHÚC CHO NHỮNG VẦN THƠ CỦA BÍCH HƯỜNG SẼ BAY CAO BAY XA LÀM ĐẸP CHO ĐỜI. CHÚC MỪNG BÍCH... Read More