Bước phát triển mới trong hệ thống dịch vụ kế hoạch hóa gia đình – Phần 3

từ đó đã làm tăng đáng kể tỷ lệ sử dụng các biện pháp tránh thai như thuốc uống tránh thai từ 0,8% năm 1988 lên 5,3% năm 1996 và bao cao su cũng tăng từ 2,2% lên 7,1%. Chương trình tiếp thị xã hội... Read More

Bước phát triển mới trong hệ thống dịch vụ kế hoạch hóa gia đình – Phần 2

Tỷ lệ sử dụng các biện pháp tránh thai năm 1988 là 53,2%, năm 1996 là 68,3%, năm 1997 là 75,3%, tỷ lệ các biện pháp tránh thai hiện đại cũng tăng tương ứng từ 37,7% tới 52,0% và 55,8%. Từ tạo sự thay... Read More

Từ Ky-ô-tô đến Bon, tín hiệu rõ ràng về làm sạch môi trường chưa xuất hiện – Phần 1

Vào lúc Hội nghị quốc tế về môi trường , với sự tham gia của vài nghìn quan chức từ 173 nước, kết thúc tại Bon, Ấn Độ tuyên bố đồng ý ký hiệp ước Ky-ô-tô vào cuối năm 2000. Như vậy, Ấn... Read More