Cố vấn ban chấp hành Trung ương Đảng Đỗ Mười thăm hội chữ thập đỏ Việt Nam

Vừa qua Cố vấn Ban chấp hành Trung ương Đảng Đỗ Mười, Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, đã đến thăm kiểm tra công việc tại Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Đón Cố vấn các đồng... Read More