Không nên cắt đứt mối liên lạc với những người thân yêu sau khi chia tay.

+ Không nên cắt đứt mối liên lạc với những người thân yêu sau khi chia tay. Giây phút sau khi chia tay, bạn cảm nhận cuộc sống trở nên vô nghĩa và muốn tách mình ra khỏi thế giới – nơi đầy... Read More