Võ … lừa

Vẽ ma vẽ quỷ thì dễ mà vẽ con trâu cái ghế thật khó vô cùng. Vì vậy chúng ta, những kẻ mượn y học cổ truyền để kiếm tiền cần phải đuổi ra khỏi hội nghị những lương y chân chính, những... Read More