Trầm nhược

Trầm nhược ở trẻ em theo lứa tuổi: Từ 0 tháng đến 30 tháng tuổi bế bồng, Spitz và Bowlby mô tả phản ứng của những em bé ở nhà trẻ, sau một thời cách ly mẹ đột ngột. Ban đầu em bé khóc nhè,... Read More