Tâm bệnh lý

Trầm nhược là chứng thường gặp như mỏi mệt. Trầm là buồn bã, chán nản, bi quan. Tóm lại là thất chí, thất vọng. Bao giờ đằng sau một triệu chứng thể chất, có phát hiện yếu tố trầm để... Read More

Nô lệ

Nghe nói ngày xưa, đã một thời ông theo học nghề bác sĩ? Ông Ba Toác nheo nheo mắt nhìn cả Phiếm tôi, hỏi. Em cũng có học, dựng đang dở dang thì phải vào quân ngũ. Đất nước hòa bình, em chuyển ngành... Read More

Thảo luận nhóm

Trong các phương pháp giáo dục sức khỏe cho nhóm nhỏ, thảo luận nhóm là phương pháp tiêu biểu và thường được áp dụng nhất. Trong thảo luận nhóm được tổ chức tốt, tất cả các thành viên đều... Read More